دوره آموزش آنلاین رباتیک

با

سیستم عامل ربات ROS

دوره آموزش رباتیک با ROS

سرفصل های دوره آموزشی آنلاین رباتیک

“دوره آموزش آنلاین رباتیک”

یا

“سیستم عامل ربات برای تازه کاران”

شامل 6 فصل می باشد.