2-2- نصب پایتون در اوبونتو 16.04 LTS

همانطور که گفته شد، پایتون در اوبونتو از پیش نصب شده است، اما دستور زیر پایتون را به صورت دستی نصب می‌کند.

$ sudo apt-get install python python3

همچنین می‌توانیم از کد منبع با استفاده از دستورالعمل‌های توضیح داده شده در بخش بعدی پایتون را نصب کنیم.