2-4- نوشتن اولین کدتان

اولین برنامه ما قرار است پیام Hello World را چاپ کند. بیایید ببینیم چگونه می‌توانیم آن را با استفاده از پایتون اجرا کنیم. قبل از پرداختن به برنامه‌نویسی، بیایید با دو روش برنامه‌نویسی در پایتون آشنا شویم.

  • برنامه ­نویسی مستقیما در داخل مترجم پایتون
  • نوشتن اسکریپت‌های پایتون و اجرا با استفاده از مترجم پایتون

این دو روش به یک شیوه عمل می‌کنند. در روش اول خط به خط کد، داخل مترجم اجرا می‌شود. در روش اسکریپت نویسی تمامی‌کد در یک فایل نوشته شده و سپس با استفاده از همان مترجم اجرا می‌شود.

روش استاندارد استفاده از اسکریپت پایتون است. با اینحال ممکن است از پوسته مترجم پایتون برای آزمایش تعدادی دستور استفاده کنیم.

بیایید یک پیام Hello World را مستقیما در پوسته مترجم پایتون چاپ کنیم (به شکل 3-5 نگاه کنید).

شکل ‏3‑5: اجرای برنامه Hello World در پایتون 2.7

شکل 3-5 نشان می‌دهد که چاپ یک پیام در پایتون بسیار آسان است. کافی است ابتدا بیانیه[3] print و سپس پیام را نوشته و کلید Enter را فشار دهید.

Copy to Clipboard

اگر برنامه Hello World را در نسخه Python> = 3.0 اجرا می‌کنید، برخی تغییرات در بیانیه Python وجود دارد. تفاوت‌های اصلی را می‌توانید در وب[4]  بیابید. به جای دستور print که در Python2.x استفاده می‌شود، برای چاپ یک پیام در Python3.x دستور زیر استفاده می‌شود (شكل 3-6 را ببینید).

Copy to Clipboard

شکل ‏3‑6: اجرای برنامه Hello World در پایتون 3.x

بیایید برنامه‌نویسی با استفاده از اسکریپت پایتون را شروع کنیم، کد را در فایلی با پسوند .py می‌نویسیم.

روش استاندارد برای نوشتن کد پایتون در وب[5] توضیح داده شده است.

قصد داریم فایلی با نام hello_world.py ایجاد کرده و کد را در آن بنویسیم (به شکل 3-7 نگاه کنید). می‌توانید از ویرایشگر gedit یا هر ویرایشگر متن دیگری برای این کار استفاده کنید.

شکل ‏3‑7: برنامه hello_world.py

در مقایسه با بیانیه print، احتمالا درباره خطوط اضافی موجود در اسکریپت تعجب کرده­اید. استانداردهای خاصی در اسکریپت پایتون جهت افزایش خوانایی، بازبینی و حفظ اطلاعات صاحب نرم‌افزار وجود دارد.

خط اول (#!/usr/bin/env) در پایتون به‌نام شیبانگ[6] شناخته می‌شود. اگر کد پایتون را اجرا کنیم، فراخوان برنامه[7] این خط را تجزیه و تحلیل کرده و بقیه کد را با استفاده از محیط اجرا می‌کند که در اینجا پایتون به عنوان محیط تنظیم شده است، بنابراین بقیه کد در مترجم پایتون اجرا خواهد شد.

توسط Google سبک‌هایی پیشنهادی برای برنامه‌نویسی در وب[8] ارائه شده است.

بیایید به نحوه­ی اجرای کد قبلی نگاهی بیاندازیم.

2-4-1- اجرای کد پایتون

hello_world.py را در پوشه خانه یا پوشه دسکتاپ خود ذخیره کنید. اگر در دسکتاپ هستید، مسیر را به دسکتاپ تغییر دهید.

شکل 3-8 اجرای کد hello_world.py را نشان می‌دهد.

شکل ‏3‑8: اجرای کد hello_world.py

در اینجا کد در پوشه دسکتاپ بوده و با دستور زیر اجرا شده است.

$  python hello_world.py

اگر کد شما هیچ خطایی نداشته باشد، خروجی آن همانند شکل 3-8 خواهد بود.

راه دیگری برای اجرای فایل پایتون استفاده از دستور زیر است.

$ chmod a + x hello_world.py

با استفاده از دستور chmod، مجوز اجرا را به کد پایتون اعطا می‌کنیم.

دستور chmod را در وب[9] می‌توانید بررسی دقیقتری کنید.

پس از دادن اجازه، به سادگی کد پایتون را با استفاده از دستور زیر اجرا کنید.

$ ./hello_world.py

شکل ‏3‑9: اجرای کد hello_world.py

خوب، تا اینجا متوجه شده اید که چگونه یک اسکریپت پایتون بنویسید و آن را اجرا کنید. در بخش بعد، در مورد اصول پایتون بحث می‌کنیم که موضوع وسیعی است، ولی هر جنبه‌ایاز پایتون را با استفاده از مثال (برای سرعت بخشیدن به یادگیری) مورد بحث قرار می‌دهیم.

[3] statement

[4] https://wiki.python.org/moin/Python2orPython3

[5] www.python.org/dev/peps/pep-0008

[6] Shebang

[7] Progrem loader

[8] https://google.github.io/styleguide/pyguide.html

[9] www.tutorialspoint.com/unix_commands/chmod.htm