2-1- معرفی کامپایلرهای GCC و G++

بیایید کار با کامپایلرهای GCC/G++ را شروع کنیم. نسخه‌های اخیر اوبونتو لینوکس با کامپایلرهای از قبل نصب شده C و C++ ارائه می‌شوند. کامپایلر C در لینوکس GCC و کامپایلر C++، G++ هستند، gcc و g++ دستورات پوسته این کامپایلرها هستند. این دستور را در ترمینال تایپ کنید تا ببینید چه اتفاقی می‌افتد (به شکل 2-1 نگاه کنید).

شکل ‏2‑1: آزمایش دستورات gcc و g++ در ترمینال

اگر پیام‌های شکل 2-1 را دریافت نکردید یعنی این کامپایلرها در سیستم شما نصب نشده اند. نگران نباشید، شما می‌توانید با استفاده از دستور apt-get این کامپایلرها را نصب کنید.