2-2- نصب کامپایلر C/C++

ابتدا لازم است فهرست بسته‌های مخزن اوبونتو را با دستور زیر به روز کنید.

$ sudo apt-get update

حالا برای داشتن کامپایلرها بسته‌ها را نصب کنید.

$sudo apt-get install build-essential manpages-dev

بسته build-essential حاوی بسته‌های متعددی برای توسعه نرم‌افزار در لینوکس اوبونتو است.