1- شروع کار با C++

می‌توانیم C++ را به عنوان مجموعه بالاسری زبان برنامه‌نویسی C تعریف کنیم و یا بگوییم C++ همان “زبان C با کلاس‌ها” است. پروژه زبان C++ که در ابتدا C با کلاس‌ها نامیده می‌شد، توسط یک برنامه‌نویس رایانه یعنی آقای بجران استراستاپ[3] در سال 1979 آغاز شد. فعالیت اصلی او اضافه کردن برنامه‌نویسی شی گرا به زبان C با حفظ قابلیت حمل آن بدون به خطر انداختن سرعت یا عملکرد سطح پایین[4] بود. C++ همانند C یک زبان کامپایل شده است و برای تبدیل کد منبع[5] به کد اجرایی[6] به کامپایلر نیاز دارد.

[3] Bjarne Stroustrup

[4] low-level functionality

[5] Source code

[6] Executable code.