1-1- گاه­شمار: زبان پایتون

نقاط عطف اصلی در زبان برنامه‌نویسی پایتون عبارتند از:

  • پروژه در سال 1989 آغاز شد.
  • اولین نسخه در سال 1994 منتشر شد.
  • نسخه دوم در سال 2000 منتشر شد.
  • نسخه سوم در سال 2008 منتشر شد.
  • نسخه محبوب Python 2.7 در سال 2010 منتشر شد.
  • آخرین نسخه Python 3.6 در سال 2016 منتشر شد.