1-1- گاه­شمار: زبان C++

در سال 1983 پروژه “C با کلاس‌ها” به C++ تغییر نام یافت. عملگر ++ در این زبان برنامه‌نویسی برای افزایش یک متغیر استفاده می‌شود، بنابراین C++ به معنی این است که C++ همان زبان C با افزودن ویژگی‌های جدید است. در سال 1990، کامپایلر توربو بورلند[7] C++ به عنوان یک محصول تجاری منتشر شد. در سال 1998، استانداردهای C++ با عنوان C++ ISO/IEC 14882:1992 یا C++98 منتشر شد. در سال 2005، کمیته استانداردهای C++ گزارشی از ویژگی‌های جدید اضافه شده به آخرین استاندارد C++ منتشر کرد. در سال 2011، استانداردهای جدید C++ تکمیل شد. کتابخانه‌های تقویتی[8] تأثیر قابل توجهی بر استانداردهای جدید گذاشتند. کتابخانه‌های تقویتیC++  مجموعه‌ای از کتابخانه‌ها برای برنامه‌نویسی C++ هستند که از وظایف و ساختارهایی مانند جبر خطی، چندپردازندگی[9]، پردازش تصویر، عبارات منظم[10] و آزمایش واحد[11] پشتیبانی می‌کنند.

[7] Borland’s Turbo

[8] www.boost.org

[9] multithreading

[10] regular expressions

[11] unit testing

[41] flags

[42] www.cmake.org/documentation/