3- یادگیری مفهوم OOP از روی مثال

اگر از قبل با ساختار‌های[16] C آشنا باشید، یادگیری مفاهیم OOP زمان زیادی نمی‌گیرد. در ساختار C، می‌توان انواع مختلف داده مانند عدد صحیح، عدد اعشاری و رشته را در یک نوع داده تعریف شده توسط کاربر دسته‌بندی کرد. همانند ساختار‌ها، C++ دارای نسخه ی پیشرفته تری از ساختار‌ها است که در آن امکان تعیین توابع وجود دارد. این نسخه پیشرفته ساختار، کلاسC++ نامیده می‌شود. هر نمونه از کلاس C++، یک شی است. یک شی به بیان ساده یک کپی از کلاس واقعی است. خواص متعددی متعلق به اشیاء وجود دارد که مفاهیم برنامه‌نویسی شی گرا[17] را تشکیل می‌دهند. مفاهیم اصلی OOP همراه با کد C++ تشریح می‌شوند.

[16] Structures یا structs

[17] object-oriented programming concepts