فصل ششم: انجام پروژه رباتیک با رآس

در فصل قبل درباره برنامه‌نویسی با استفاده از کتابخانه‌های مشتری رآس مانند rospy و ROSCPP بحث شد. در این فصل، چگونگی اعمال این موارد به یک ربات واقعی را خواهید دید. چگونگی ساخت یک ربات با درایو تفاضلی ارزان قیمت کاملا سازگار با رآس را فرا خواهید گرفت. همچنین خواهید دید چگونه با استفاده از رآس برآورد مسیر[1] ربات انجام می‌شود. با انجام این پروژه، درک روشنی از مفاهیم رآس و موارد کاربرد آن پیدا می‌کنید.

در این فصل موارد آموخته شده در فصل­های قبل را به صورت عملی اجرا می‌کنید، بنابراین باید درک درستی از پنج فصل گذشته برای انجام این پروژه داشته باشید. مواردی از قبیل ساخت سخت‌افزار ربات، نحوه­ی اتصال حسگرها به آردوینو، چگونگی اتصال یک ربات به رایانه دارای رآس با استفاده از رابط بلوتوث، نحوه ایجاد مدل ربات در رآس و در نهایت نحوه نوشتن گره برای حرکت ربات و برآورد مسیر را فرا خواهید گرفت.

[1] Dead-reckoning