2-1- سیستم ساخت رآس

در فصل 2 و 3 در مورد سیستم ساخت بحث شد که درواقع چیزی غیر از ابزارهایی برای کامپایل مجموعه‌ای از کدهای منبع و ایجاد فایل اجرایی نبود. هدف سیستم ساخت ایجاد یک فایل اجرایی یا یک کتابخانه است. در رآس، سیستم ساختی برای کامپایل کردن بسته‌های رآس وجود دارد. نام سیستم ساختی که ما در حال استفاده از آن هستیم، کتکین[6] است. کتکین یک سیستم ساخت سفارشی است که از سیستم ساخت CMake و اسکریپت پایتون گرفته شده است. خوب، چرا مستقیما از CMake استفاده نمی‌کنیم؟ پاسخ ساده است: ساختن مجموعه‌ای از بسته‌های رآس پیچیده است. پیچیدگی با تعداد بسته‌ها و وابستگی‌های بسته افزایش می‌یابد. سیستم ساخت کتکین مراقبت از همه این چیزها را بر عهده دارد.

شما می‌توانید اطلاعات بیشتر در مورد سیستم ساخت کتکین را در ویکی رآس[7] ببینید.

[6] http://wiki.ros.org/catkin

[7] http://wiki.ros.org/catkin/conceptual_overview