1- برنامه‌نویسی با استفاده از رآس

برنامه نویسی ابتدایی با استفاده از C++ و پایتون را قبلا انجام دادیم. برنامه­نویسی با رآس چیست؟ برنامه­نویسی با رآس بدان معنی است که رآس برخی توابع پیش­ساخته[1] برای اجرای قابلیت‌های رآس را فراهم می‌کند. به عنوان مثال، اگر بخواهیم یک تاپیک رآس جدید، یا یک پیام رآس جدید، یا یک سرویس رآس جدید بسازیم، می‌توانیم به راحتی این توابع پیش­ساخته رآس را برای ایجاد آن فراخوانی کنیم. لازم نیست ویژگی‌های رآس را از ابتدا به­کار گیریم. برنامه‌هایی که از توابع پیش­ساخته رآس یا API‌های رآس استفاده می‌کنند؛ گره‌های رآس نامیده می‌شوند.

در این فصل، گره‌های رآس را برای برنامه‌های مختلف ایجاد می‌کنیم. رآس ویکی مستندات زیادی برای ایجاد گره‌های رآس در دسترس قرار می دهد. به عنوان یک مبتدی، درک بسیاری از موضوعات ذکر شده در رآس ویکی ممکن است دشوار باشد. این فصل به شما فرصت می دهد نگاه مختصری به این موضوعات داشته باشید تا بتوانید برنامه­نویسی با رآس را آغاز کنید.

یادگیری برخی مراحل قبل از شروع برنامه­نویسی با رآس لازم است. اولین گام ایجاد یک فضای‌کاری رآس است. بخش بعدی درباره فضای‌کاری رآس و چگونگی ایجاد آن بحث می‌کند.

[1] Built-in functions