5- خلاصه فصل

در این فصل درباره برنامه­نویسی با رآس صحبت کردیم. فصل را با بحث درباره ایجاد یک فضای‌کاری رآس آغاز کردیم. دیدیم چگونه یک فضای‌کاری ایجاد کرده و چگونه یک بسته رآس ایجاد کنیم. پس از ایجاد بسته، دیدیم چگونه گره‌های رآس را با استفاده از C++ و پایتون بنویسیم. مثالی از گره رآس با استفاده از C++ و پایتون نوشتیم. درباره­ی فایل‌های راه‌اندازی رآس و نحوه قرار دادن گره‌ها در یک فایل راه‌اندازی صحبت کردیم. چندین مثال برای کار با turtlesim در رآس ذکر کردیم و با شبیه‌سازی گزبو TurtleBot کار کردیم. در پایان فصل، چگونگی برنامه­نویسی بوردهای امبدد مانند آردوینو و رزبری­پای با استفاده از رآس که در هنگام ساخت ربات بسیار مفید هستند را مشاهده کردیم.

فصل بعد در مورد چگونگی ایجاد سخت افزار و نرم افزار ربات چرخدار با استفاده از رآس بحث می‌کند.