فصل چهارم: شروع سریع برنامه‌نویسی رباتیک با رآس

در سه فصل گذشته پیش نیازهای برنامه­نویسی ربات با استفاده از سیستم‌عامل ربات (رآس) مورد بحث قرار گرفت. در مورد مبانی لینوکس اوبونتو، دستورات پوسته، مفاهیم اساسی برنامه‌نویسی C++ و مبانی برنامه‌نویسی پایتون بحث کردیم. در این فصل، کار با رآس را شروع می‌کنیم. قبل از بحث در مورد مفاهیم رآس، ابتدا در مورد برنامه‌نویسی ربات‌ها و چگونگی انجام این کار بحث می‌کنیم. بعد از آن در مورد رآس، چگونگی نصب و معماری آن بیشتر یاد می‌گیریم.

سپس به مفاهیم رآس، ابزارهای دستور رآس و مثال‌هایی از رآس برای نشان دادن توانایی­هایش می­پردازیم. پس از آن، ابزارهای گرافیکی GUI رآس و ‌شبیه‌ساز گزبو[1] را بررسی می‌کنیم. در نهایت، یاد می‌گیریم چگونه ‌شبیه‌ساز TurtleBot 3 را در رآس راه‌اندازی کنیم.

[1] Gazebo