2-12- جامعه رآس

برای تبادل نرم افزار رآس و دانش آن منابع زیر وجود دارد.

  • distribution ROS : مجموعه‌­ی توزیع­های مختلف رآس ست.
  • wiki ROS : آموزش چگونگی راه­اندازی و برنامه­نویسی رآس است.
  • ROS answers[93]: سوال و پاسخ درباره رآس مشابه Stack Overflow است.
  • ROS discourse[94] : انجمنی است که در آن توسعه‌دهندگان می توانند اخبار را به اشتراک بگذارند و پرسش‌های مربوط به رآس را داشته باشند.

اگر میخواهید درباره مفاهیم رآس بیشتر بدانید، از سایت مربوطه[95] بازدید کنید.

[93] https://answers.ros.org/questions/

[94] https://discourse.ros.org

[95] http://wiki.ros.org/ROS/Concepts