2-7- ربات‌ها و حسگرهای پشتیبانی کننده از رآس

شکل 4-8 برخی از ربات‌های رایجی که از رآس استفاده می‌کنند را نشان می‌دهد. لیست کاملی از ربات‌هایی که با رآس کار می‌کنند را می‌توانید در سایت[64] ببینید.

در ادامه ربات­هایی که در شکل 4-8 نشان داده شده­اند، مرور می­شوند.

 1. Pepper[65] : ربات خدماتی که به شیوه‌های مختف به مردم همیاری می‌کند

شکل ‏4‑8: ربات‌هایی که با رآس کار می‌کنند

 1. b) REEM-C[66] : ربات انسان نما با ابعاد واقعی که عمدتا برای اهداف تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 2. c) TurtleBot 2[67] : پلتفرم موبایل ربات ساده که عمدتا برای اهداف تحقیقاتی و آموزشی استفاده می‌شود.
 3. d) Robonaut 2[68] : ربات ناسا که برای انجام کارهای مختلف در ایستگاه فضایی بین المللی طراحی شده است.
 4. e) بازوی رباتی یونیورسال[69] : یکی از ربات‌های نیمه صنعتی محبوب که به طور گسترده‌ایبرای اتوماسیون کارهای مختلف در تولید استفاده می‌شود.

همچنین حسگرهایی وجود دارند که توسط رآس پشتیبانی می‌شوند. لیست کامل این حسگرها در سایت[70] قابل مشاهده است (به شکل 4-9 نگاه کنید).

شکل ‏4‑9: حسگرهای رایجی که از رآس پشتیبانی می‌کنند

در ادامه حسگرهای نشان داده شده در شکل 4-9 توصیف می‌شوند.

 1. a) Velodyne[71] : حسگر لیدار[72] معروفی که عمدتا در ماشین‌های خودران استفاده می‌شود.
 2. b) دوربین ZED[73]: دوربین عمق استریو معروف.
 3. c) TeraRanger[74] : حسگر جدید برای حس کردن عمق در دو بعد و سه بعد.
 4. d) Xsense MTi IMU[75] : حسگر دقیق IMU.
 5. e) Hokuyo Laser[76] : اسکنر محبوب لیزر.
 6. f) Intel RealSense[77] : حسگر عمق سه­بعدی ناوبری و نقشه برداری ربات.

[64] http://robots.ros.org

[65] www.ald.softbankrobotics.com/en/robots/pepper

[66] http://pal-robotics.com/en/products/reem-c/

[67] www.turtlebot.com/turtlebot2/

[68] https://robonaut.jsc.nasa.gov/R2/

[69] Universal

[70] http://wiki.ros.org/Sensors

[71] http://velodynelidar.com

[72] LIDAR

[73] www.stereolabs.com

[74] www.terabee.com

[75] www.xsens.com/products

[76] www.hokuyo-aut.jp/

[77] https://realsense.intel.com

-in