2-11- مفاهیم محاسباتی رآس

مفاهیم زیر، مفاهیم محاسباتی رآس را شکل داده­اند.

  • گره‌های رآس: فرآیندی که از API‌ های رآس برای انجام محاسبات استفاده می‌کنند.
  • مستررآس : برنامه­ی رابط که گره‌های رآس را به­یکدیگر متصل می‌کند.
  • سرور پارامتر رآس: برنامه‌ای است که معمولا همراه با مستر رآس اجرا می‌شود. کاربر می‌تواند پارامترها یا مقادیر مختلف را در این سرور ذخیره کند و تمام گره‌ها می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند. کاربر می‌تواند حریم خصوصی پارامتر را نیز تنظیم کند. اگر یک پارامتر عمومی‌ تنظیم شود، تمام گره‌ها می توانند به آن دسترسی داشته باشند؛ اگر به صورت خصوصی تنظیم شود، تنها گره­های خاص می‌توانند به پارامتر دسترسی پیدا کنند.
  • تاپیک­های رآس: اتوبوس‌های نامگذاری شده که گره‌های رآس می‌توانند در آن یک پیام ارسال کنند. یک گره می‌تواند هر تعداد تاپیک را منتشر کرده یا مشترک آن­ها شود.
  • پیام­های رآس: پیام‌ها اساسا از طریق تاپیک­ها انتقال می یابند. پیام‌هایی براساس نوع داده‌های اولیه وجود دارند ولی کاربران نیز می‌توانند پیام‌های خود را بنویسند.
  • سرویس­های رآس: قبلا دیدم که تاپیک­های رآس دارای مکانیزم انتشار و اشتراک هستند. سرویس رآس دارای مکانیسم درخواست/پاسخ[90] است. هر زمانی که گره مشتری[91] درخواستی ارسال می‌کند تابع فراخوان سرویس[92] فراخوانده می­شود. در هر سرویس رآس دوگره وجود دارد. گره‌ای که فراخوان سرویس را فراهم می‌کند، گره سرور نامیده می‌شود و گره­ای که سرویس را فرا می­خواند گره مشتری نامیده می­شود.
  • کیسه‌های رآس: روشی مفید برای ذخیره و بازپخش تاپیک­های رآس است. همچنین برای ثبت داده‌های یک ربات به منظور پردازش در آینده مفید است.

[90] Request / Reply

[91] Client node

[92] Service call