2-8- پلتفرم­های محاسباتی رایج رآس

شکل 4-10 چند پلتفرم محاسباتی سازگار با رآس را نشان می‌دهد.

شکل ‏4‑10: واحدهای محاسباتی رایجی که رآس روی آنها اجرا می‌شود

  1. a) NVDIA TX1/TX2[78]: این بورد قادر به اجرای کاربردهای یادگیری عمیق و کاربردهای شدید محاسباتی و دارای پردازنده مبتنی بر ARM 64 بیتی بوده که می‌تواند در اوبونتو اجرا شود. این پلتفرم در کاربردهای رباتیک مستقل[79] به خصوص هواپیماهای بدون سرنشین[80] بسیار محبوب است.
  2. b) Raspberry Pi 3[81] : رایانه­ای تک بوردی و بسیار رایج برای آموزش و تحقیقات به خصوص در زمینه رباتیک است.
  3. c) Intel NUC[82] : اساسا یک نسخه مینیاتوری از رایانه رومیزی براساس پلتفرم x86_64 است.
  4. d) Odroid XU4[83]: بوردهای سری Odroid شبیه به Raspberry Pi اما دارای تنظیمات و عملکرد بهتری بوده و بر اساس معماری ARM هستند.

[78] www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems-dev-kits-modules/

[79] autonmous

[80] drone

[81] www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/

[82] www.intel.com/content/www/us/en/products/boards-kits/nuc.html

[83] www.hardkernel.com/main/main.php

[84] Publisher nodes

n