2-5- چرا باید از رآس استفاده کنیم؟

هنگامی­که توسعه­دهندگان در جستجوی یک پلتفرم برای برنامه­نویسی هستند، چرا باید از رآس استفاده کنند؟ این یک سوال متداول است. اگر چه رآس دارای قابلیت­های فراوانی است اما هنوز منطقه­هایی وجود دارند که رآس نمی‌تواند یا توصیه نمی‌شود مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، در مورد خودروی خودران، می‌توانیم از رآس برای ساخت یک نمونه اولیه استفاده کنیم، اما توسعه­دهندگان رآس به علت مسائل مختلف مانند امنیت، پردازش بی­درنگ[50] و غیره آنرا برای ساخت محصول واقعی توصیه نمی‌کنند. رآس ممکن است در برخی محدوده­ها مناسب نباشد، اما در محدوده­های دیگر رآس کاملا مطلوب است. در شرکت‌ها و مراکز پژوهشی رباتیک و در دانشگاه‌ها رآس یک انتخاب ایده­آل برای نمونه­سازی ربات است. رآس در برخی کاربردهای تجاری و محصولات رباتیک پس از تنظیم-مطلوب[51] استفاده می‌شود (اما نه در خودروی خودران).

پروژه­ای با نام ROS 2.0[52] در حال توسعه نسخه­ای بسیار بهتر از منظر امنیت و پردازش بیدرنگ نسبت به ROS موجود است. احتمالا در آینده بهترین انتخاب برای محصولات رباتیک ROS 2.0 خواهد بود.

[50] Real-time processing

[51] Fine-tunning

[52] https://github.com/ros2/ros2/wiki

[53] http://raspberrypi.org