3-2- برنامه‌های مفید اوبونتو

اگر میخواهید نرم‌افزار رایجی را در اوبونتو نصب کنید، از Ubuntu Software  که در آغازگر یونیتی نیز قرار دارد استفاده کنید(به شکل 1-30 نگاه کنید). این روش، یک روش مستقیم برای نصب برنامه‌ها در اوبونتو است. در بخش‌های بعدی، خواهید دید چگونه بسته‌های اوبونتو را با استفاده از خط‌فرمان[34] نصب کنید.

شکل ‏1‑30: مرکز نرم‌افزار اوبونتو (Ubuntu Software)

[34] Command line