3-1- سیستم فایل اوبونتو

مانند درایو C در سیستم‌عامل ویندوز، لینوکس نیز درایو خاصی برای ذخیره فایل‌های سیستم دارا است که سیستم فایل ریشه[29] نامیده می‌شود و هنگام نصب اوبونتو آن را ایجاد کرده­ایم. برای سیستم فایل / را اختصاص دادیم. شکل 1-28 ساختار سیستم فایل اوبونتو را نشان می‌دهد.

شکل ‏1‑28: ساختار سیستم فایل اوبونتو

می‌توانید به سیستم فایل همانطور که در شکل 1-29 نشان داده شده از طریق File Manager در آغازگر یونیتی دسترسی یابید

شکل ‏1‑29: ساختار سیستم فایل اوبونتو

در زیر موارد استفاده هر پوشه در سیستم فایل توصیف می‌شود.

 • /bin و /sbin : دربردارنده برنامه‌های سیستم (مشابه پوشه C:\Windows) می‌باشند
 • /etc : حاوی فایل‌های پیکربندی سیستم است
 • /home/yourusername : معادل پوشه C:\Users در ویندوز است
 • /lib: حاوی فایل‌های کتابخانه‌ای شبیه به فایل‌های .dll در ویندوز است
 • /media : رسانه‌های قابل حمل (مانند USB) که در دایرکتوری بالا آمده­اند را دربردارد.
 • /root : حاوی فایل‌های کاربر ریشه[30] (و نه فایل‌های سیستمی‌کاربر ریشه[31]) است. کاربر ریشه مدیر سیستم[32] در سیستم لینوکس است.
 • /usr : حاوی فایل برنامه‌های بسیاری است (معادل C:\Program Files در ویندوز)
 • /var/log : حاوی فایل‌های لاگ[33] تولیدی توسط بسیاری از برنامه‌ها است
 • /home/yourusername/Desktop : شامل فایل‌های دسکتاپ اوبونتو است
 • /mnt : پارتیشن‌های نصب شده در اینجا نشان داده می‌شود
 • /boot : حاوی فایل‌های مورد نیاز برای بوت شدن سیستم است
 • /dev : شامل فایل‌های دستگاه لینوکس است
 • /opt : مکانی اختیاری برای نصب برنامه‌ها (رآس در /opt نصب شده است)
 • /sys : فایل‌های حاوی اطلاعات مربوط به سیستم را نگه می‌دارد.

[29] Root file system

[30] root user files

[31] root user file system

[32] administrator

[33] log